Product

Snackable video

Als kleine zelfstandige bent U een ondernemer in hart en nieren, alleen kunnen wij niet over de reclamebudgetten van de grote spelers beschikken.

Daarom biedt adverteren via sociale media voor Ons enorme voordelen :

We bereiken evenveel of zelfs meer potentiele klanten dan de traditionele kanalen

Het budget voor het opnemen van een socialemedia promofilm is maar een minieme fractie

van het budget van een traditionele reclamecampagne,waardoor het voor iedereen haalbaar is.

Elke ondernemer droomt er toch van om zijn omzetcijfers jaar na jaar te zien groeien. Meer omzet betekent namelijk in de meeste gevallen meer winst. Om dit te kunnen realiseren dienen er meer consumenten naar Uw bedrijf te komen. Maar hoe kunnen we dat realiseren?

Vroeger was het makkelijk, doordat de samenleving plaatselijker georganiseerd was, was mond-aan-mond-reclame vaak voldoende, daarna volstond een foldercampagne of een aantal grote affiches.

Onze samenleving is evenwel niet meer plaatselijk, door onze mobiliteit en door de opkomst van het internet zijn we allemaal wereldburgers geworden. Sociale media zijn ons venster op de wereld geworden. Hoe vaak betrappen we er ons niet op via facebook een gesprek te voeren dat we vroeger gewoon op café zouden gevoerd hebben. Sociale media zijn met andere woorden de nieuwe mond-aan-mondreclame geworden.

GROOT BEREIK

Een advertentie op sociale media wordt door Uw doelgroep opgepikt en doorgestuurd. Daardoor bereikt U meer potientiële klanten dan U durft te verhopen. Sociale media is de digitale mond-aan-mond reclame

DOELGERICHT

Sociale media maken het mogelijk om jouw doelpubliek te selecteren volgens leeftijd, geslacht, woonplaats en zelfs persoonlijke interesses